no comments

Antimónové bane nad Pinelkou a ich (ne)zachovalé budovy

Keď som prvýkrát videl starú fotografiu antimónových baní, netušil som kde sa v Pezinku nachádzali. Čim viac som však fotku študoval, tým viac sa vo mne vynáral pocit, že tie budovy vlastne poznám. A nakoniec som na to prišiel – veď to sú predsa budovy bývalého ženského oddelenia psychiatrickej nemocnice („Pinelka“). A stále ešte stoja, aj keď sú v zúfalom stave. Pozrime sa na bližšie na históriu týchto budov. Na záver si môžete pozrieť, ako miesto vyzerá dnes.

Na mieste, kde predtým stála fabrika na výrobu kyseliny sírovej, vznikli okolo roku 1905 budovy riaditeľstva antimónových baní. Samotný antimón sa tažil v baniach Leopold a Irma, pod hlavičkou firmy Západouhorská antimónová spoločnosť.

Išlo o administratívne, správne a prevádzkové banské budovy budovy riaditeľstva baní, maštale a vilu hlavného inžiniera. Po roku 1926 vznikol nový komplex Antimónové banícke a hutnícke závody (neskôr Rudné bane) vyššie v Hrubej doline.

Budovy na starej mape z roku 1934:

Budovy antimónových baní na starej mape z roku 1934

Budovy baní po roku 1938 prerobili na ženské oddelenie psychiatrickej nemocnice. Viac sa mi o histórii areálu nepodarilo zistiť.

Historické budovy baní, resp. ich zvyšky ešte stále stoja, no sú v dezolátnom stave.

Na fotografii z roku 1905 vidno vilu a ďalšie budovy antimónovej továrne:

Fotografia z cca roku 1910 ukazuje iný pohľad na areál antimónových baní (pohľad niekde od Fabiánovho mlyna); vľavo možno vidieť vežičku vily:

A takto vyzeral vstup do areálu baní (hlavné stĺpiky dodnes stoja):

Niektoré budovy aj vstupná časť areálu ešte stoja, no sú naozaj v dezolátnom stave.

Pohľad na vilu zrejme z povojnového obdobia – na prednom štíte je vidno plastiku anjelika, ktorá sa do dnes zachovala; ďalej na fotke vidno pred vilou „kašnu“ (bazén fontány), takisto zachovaný do dnes:

Veľká škoda je najmä vily riaditeľstva.  Takto vyzerá vila v súčasnosti (2019):

Takto vyzerá hlavný vstup v roku 2019:

A takto hlavný vstup vyzeral v minulosti, už však počas éry ženského oddelenia psychiatrickej nemocnice:

Hlavný vstup do ženského oddelenia psychiatrickej nemocnice (predtým antimónové bane)

 

Hlavný vstup do ženského oddelenia psychiatrickej nemocnice (predtým antimónové bane)

Tie guľaté betónové stĺpiky z pôvodného oplotenia stále ležia porozhadzované po okolí:

Antimónové bane v Pezinku

A v takomto žalostnom stave sú v súčasnosti ostatné budovy a priestory:

Mimochodom, okolie je plné zaujímavých miest, napríkald Fabiánov mlyn, pálffyovská papiereň, Kernov mlyn, už neexistujúca fabrika na kyselinu sírovú, horáreň Sirková, banské štôlne, zaniknutá osada Zumberg…

Ak by ste sa chceli vybrať na toto miesto, nájdete ho za súčasnou Psychiatrickou nemocnicou Phillipa Pinela: