no comments

Baroková brána pri Dolnom kostole

Dnes sa pozrieme na jeden málo známy poklad Pezinka, hoci okolo neho často prechádzame. Pri Dolnom kostole – kostole Premenenia Pána – na Holubyho ulici stojí vzácna baroková brána. Všimli ste si ju vôbec niekedy?

Baroková brána vedľa dolného kostola na Holubyho ulici v Pezinku z roku 1742

Na prvý pohľad vyzerá ako obyčajná železná brána a nič nenasvedčuje tomu, že ide o takmer 300-ročnú kultúrnu pamiatku.

Brána sa nachádza na vstupe do dvorčeka naľavo od kostola. Samotný kostol bol postavený zhruba o sto rokov skôr než brána – základný kameň dolného kostola položili v roku 1659.

Brána pochádza z roku 1742, čo dokladuje aj vytepaný letopočet na samotnej bráne:

Baroková brána vedľa dolného kostola na Holubyho ulici v Pezinku z roku 1742

Ide o železnú, mrežovú dvojkrídlovú bránu z barokového obdobia. A to je asi aj všetko, čo o bráne vieme.

Brána bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Do zoznamu pamiatkových objektov bola zapísaná v roku 2011.

Túto bránu sme nenašli ani na žiadnej dobovej fotografii. Tak aspoň pripájame kolorovanú pohľadnicu Pezinka s dolným kostolom:

Na záver si môžete pozrieť fotografie tejto takmer 300-ročnej brány aj s niektorými detailami. Keď nabudúce pôjdete na zmrzlinu vedľa kostola, zastavte si pri tejto pamiatke a prezrite si jednu z mála starých brán, ktorá prežila do dnešných čias.