no comments

Čudná guľa v parku na Mladoboleslavskej

Určite ste už okolo tejto čudnej veci prechádzali. Nachádza sa v parčíku na Mladoboleslavskej ulici, oproti zámockému parku, pri pamätníku oslobodenia. Ak ste sa aj vy zamýšľali, na čo táto guľa slúži, máme pre vás odpoveď.

Objekt je pozostatkom z druhej svetovej vojny a ide o tzv. guľometné hniezdo, resp. guľometný post (po nemecky Kugelstand). Guľa slúžila vojakom ako ochrana a úkryt pri streľbe z guľometu.

Guľa je v skutočnosti dutá – na spodnej strane gule bol otvor, ktorým sa vchádzalo do vnútra, a na protiľahlej strane sa nachádzal otvor na hlaveň zbrane. Na fotografii podobného guľometného hniezda vo Viedenskom múzeu je lepšie vidieť oba otvory:

Guľometné hniezdo (Kugelbunker im Heeresgeschichtlichen Museum Wien, foto Bitaxe / en.valka.cz )

Guľometné hniezdo (Kugelbunker im Heeresgeschichtlichen Museum Wien, foto Bitaxe / en.valka.cz )

Pôvodne sa guľa nachádzala na pri starom moste za areálom strednej policajnej školy.

Guľometné hniezdo je jedným z viacerých pozostatkov obrannej línie z druhej svetovej vojny v Pezinku.

Guľa bola zaradená medzi pamätihodnosti mesta Pezinok- do zoznamu vecí, ktoré síce nie sú oficiálne vyhlásené za kultúrnu pamiatku, no majú pre mesto historickú hodnotu.