no comments

Dobre ukrytá cajlanská kalvária

Na dobre „ukrytej“ čistinke uprostred stromov nad vinohradmi sa nachádza táto kalvária, postavená v roku 1940.

Hlavným prvkom kalvárie je kamenná kruhová rotunda s plechovou strechou, na ktorej vrchole sa nachádza dvojkríž.

Na dverách rotundy je vidno stopy po streľbe z 2. svetovej vojny, kedy bol zostrelený stredný kríž. V interiéri sa nachádza Boží hrob. Nad vchodom kaplnky je umiestnený nápis „Tak Boh miloval svet. Ku cti a sláve Božej postavená v r. 1940“.

Pohľad na rotundu:

Pred kaplnkou sú umiestnené tri drevené kríže; stredný kríž je aj s telom Krista.

Na okolitých stromoch, na čistinke pred kaplnkou, je pripevnených 14 zastavení osadených v drevených rámoch.

Na čistinke sa nachádzajú aj lavičky.

Z kalvárie je skvelý výhľad na mesto Pezinok.

V blízkosti kalvárie sa nachádzajú zákopy z druhej svetovej vojny.

Kalvária je doslova ukrytá, nevidno ju zo žiadnej strany a ak o nej neviete, môžete ísť pokojne okolo a nevšimnete si ju. Nevedie k nej ani turistická značka. Nachádza v kopci medzi hlavnou cestou na pezinskú Babu a Kučišdorfskou dolinou.

Dostanete sa k nej pešo od križovatky na ulici s príznačným názvom „Pod kalváriou“, vedúcej do Kučišdorfskej doliny (na tomto mieste môžete odstaviť auto; do vinohradov je vjazd autom zakázaný). Chvíľu pôjdete po asfaltovej ceste a ďalej už musíte pokračovať po poľnej ceste cez vinohrady. Cesta by mala trvať necelých 15 minút a prekonáte pri nej 51 výškových metrov.

Najpohodlnejšia cesta ku kalvárii: