no comments

Kaplnka na Rozálke

Pri ceste k areálu na Rozálke stojí kaplnka Svätej Rozálie. Areál zdravia Rozálka nesie pomenovanie práve vďaka tejto kaplnke.

Kaplnka bola postavená v roku 1730 ako symbol vďaky za skončenie morovej epidémie. Svätá Rozália je morovou patrónkou. Morová epidémia súžila Pezinok v rokoch 1711 – 1713.

Kaplnka v roku 2019:

Kaplnka sv. Rozálie v Pezinku

Svätá Rozália z Palerma žila v 12. storočí ako pustovníčka v jaskyni na vrchu Monte Pelegrino. Pri prenesení jej tela z jaskyne do chrámu a vzývaní tejto svätice v Palerme zázračne prestala morová epidémia. Preto je morovou patrónkou a kaplnky nesúce jej patrocínium boli stavané z vďačnosti za ukončenie morových epidémií.

Pohľad na kaplnku okolo roku 1926:

Kaplnka sv. Rozálie v Pezinku

Kaplnku obnovil v roku 1998 kapucínsky kňaz P. Hubert Ferdinand Müller OFMCap. O kaplnku sa počas totalitného režimu staral aj aktivista Vladimír Milko.

Kaplnka Sv. Rozálie okolo roku 1925:

Kaplnka sv. Rozálie v Pezinku

V kaplnke sa nachádza aj obraz Sv. Rozálie od pezinského maliara Franza Meissla. Na malom drevenom oltári je obraz sv. Rocha, sv. Šebastiána a sv. Rozálie. Pri oltári sú sochy sv. Jozefa a sv. Joachima.

Každý rok sa na sviatok Svätej Rozálie, 4. septembra, pri kaplnke slúži svätá omša.

Kaplnka Svätej Rozálie je zapísaná v zozname pamätihodností mesta Pezinok.

Kaplnka sv. Rozálie v Pezinku