no comments

Kernov mlyn (pri ceste na pezinskú Babu)

Pri hlavnej ceste na pezinskú Babu, pred odbočkou na Rudné Bane / Stupy, si môžete všimnúť tento nenápadný domček. Bol totiž súčasťou už neexistujúceho Kernovho mlynu.

Kernov mlyn bol druhý najvyššie položený vodný mlyn na umelo vytvorenom ramene potoka Blatina, na ktorom bola viac ako desiatka mlynov.

Z Kernovho mlyna sa zachoval len tento domček – slúžil ako obytná časť mlyna. Samotný mlyn, ako sme už spomínali, sa nezachoval, zostali po ňom len ruiny a suché koryto potoka, plné odpadkov.

O mlyne sa nezachovali žiadne informácie, ani žiadne historické fotografie.

Takto vyzerá domček mlynára v súčasnosti:

Toto sú zrejme zvyšky stavidla, ktorým sa reguloval prívod vody na mlynský náhon:

Z pôvodnej mlynice zostali len ruiny a rozsypané tehly:

V okolí zvyškov mlyna sa okrem odpadkov nachádzajú aj pôvodné tehly (tzv. machotky) z budovy:

Koryto vyschnutého potoka, ktorý privádzal vodu do mlyna (od mostu smerom do Rudných baní):

Na mape z roku 1889 je mlyn označený ako „Plank“, resp. Plankov mlyn:

Na mape z roku 1925 je mlyn pre zmeny označený ako „Pállfiho mlyn“:

Domček mlynára zrejme potom slúžil ako horáreň, na dvoch mapách okolo roku 1938 je tento objekt označený ako hájovňa:

A objekt na mape z roku 1955, na ktorej ešte vidno koryto potoka, ktorého poháňalo vodný mlyn: