no comments

Zabudnutý kaštieľ na Panholci (Baumwaldský majer)

Na Panholci za bývalým experimentálnym kravínom sa nachádza chátrajúci kaštieľ. O tejto pamiatke nevieme takmer nič. V katastri je objekt zapísaný ako kaštieľ a je v súkromnom vlastníctve majiteľov z Pezinka. Kaštieľ nie je evidovaný ako pamiatka a nie je ani inak pamiatkovo chránený.

Aktuálna podoba kaštieľa v roku 2019:

Na starších mapách je táto časť evidovaná ako Bahnwaldský alebo Baumwaldský majer, prípadne Baurvaldský majer (podľa priľahlého Baumwaldského / Bahnwaldského lesa, ktorý sa rozprestieral v oblasti medzi Panholcom a Vinosadmi):

Kaštiel na Panholci na starej mape z roku 1884

Majer na Panholci na starej mape z roku 1884

Kaštiel na Panholci na starej mape z roku 1938

Majer na Panholci na starej mape z roku 1938

Podľa pezinských pamätníkov sa v budove v kaštieli v druhej polovici minulého storočia nachádzala predajňa potravín. V kaštieli v tom čase bývalo asi 20 rodín, ktorí pracovali v susediacom kravíne alebo na poli. Súčasťou pozemku bol aj ovocný sad s marhuľami, jablkami, slivkami a orechmi.

Ak máte nejaké informácie o tomto kaštieli, pošlite nám ich prosím na info@milujempezinok.sk, radi ich zverejníme.