no comments

Lurdská jaskyňa pri kapucínskom kostole na Holubyho

Ďalšia z mnohých pamiatok okolo ktorej každý deň chodíme a nevieme, čo vlastne reprezentujú.

Pred kapucínskym kostolom Najsvätejšej Trojice na Holubyho ulici nájdeme imitáciu lurdskej jaskyne.

Lurdské jaskyne sa začali stavať po celom svete na počesť zjavenia Panny Márie vo francúzskom meste Lurdy v roku 1858. Panna Mária sa vtedy údajne zjavila štrnásťročnému dievčaťu Bernardette.

Podobné symbolické lurdské jaskyne s Pannou Máriou a kľačiacou Bernadettou nájdeme aj v mnohých mestách na Slovensku (napríklad v Borinke, v Marianke, v Kuchyni, Malackách).

Pezinská lurská jaskyňa pochádza z roku 1947 a dala ju postaviť Brigita Čechová. Niekedy sa označuje aj ako jaskyňa Nanebovzatia Panny Márie. Nachádza sa na pravej strane kostola Najsvätejšej Trojice (Kapucínsky kostol). Okolo portálu jaskyne sa nachádza veľký latinský nápis Ave Maria (Zdravas Mária):

Pani Čechová pochádzala z Grinavy, kde bol jej otec richtárom. Bola dlhoročnou členkou a funkcionárkou Červeného kríža.  Bola aj členkou dobrovoľnej požiarnej ochrany. V kresťanskom zbore organizovala zájazdy na pútnické miesta u nás i v zahraničí, ktoré organizovala aj proti vôli predstaviteľov minulého režimu. Pracovala aj s mládežou a pomáhala deťom z mnohodetných rodín. Dožila sa veku 102 rokov a patrila tak medzi najstarších občanov Pezinka.

Napravo od jaskyne sú na stene pribité ďakovné tabuľky Panne Márii; najstaršia má datovanie z roku 1947:

Lurdská jaskyňa Pezinok Ave Maria

Pred jaskyňou je umiestnená lavička a kľačadlo:

Lurdská jaskyňa Pezinok Ave Maria

Detailný pohľad na Pannu Máriu a Bernardette:

Lurdská jaskyňa Pezinok Ave Maria

Zdroj:
– Kapucínsky kostol : Najsvätejšej trojice. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pezinok.
– Pezinčan, č. 5/2004.