no comments

Sandtnerov portál na Šancovej

Otvorom v hradbách v strede Šancovej ulice ste už určite neraz prechádzali. Priechod nebol pôvodne súčasťou hradieb a bol vybudovaný až dodatočne.

Priechod v hradbách spája Šancovú a Záhradnú ulicu. Ide o tzv. Sandtnerov portál.

Sandtnerov portál, pohľad zo Záhradnej ulice

Sandtnerov portál, pohľad zo Záhradnej ulice

V roku 1883 mesto Pezinok povolilo prerazenie mestských hradieb a vytvorenie bránky v nich. A to na žiadosť istého Augustína Sandtnera.

Dôvod bol prozaický – Sandtner bol vlastníkom domov na Štefánikovej ulici a potreboval pohodlnejší prístup k svojmu majeru, ktorý sa nachádzal práve na Šancovej ulici (v priestore, kde neskôr bola pálenica).

Tento priechod bol jedným z prvých narušení celistvosti mestských hradieb. Prvý priechod cez hradby vznikol ešte o sto rokov skôr, v roku 1769, kedy mesto Pezinok povolilo miestnemu farárovi žiadosť o vytvorenie priechodu a bránku na Hrnčiarku ulicu – tak vznikla ulička „Fortňa“.

Pohľad na hradby a Sandtnerov priechod zo Záhradnej ulice:

Pohľad zo Záhradnej ulice

Otvor v hradbách zo Šancovej ulice:

Zdroj: Návrh na vyhlásenie pamiatkovej zóny mesta Pezinok, Pamiatkový úrad SR, 2016-2017.