no comments

Smylovsko – Pállfyovská kúria v Grinave

V Grinave máme dve staré kúrie, jednou z nich je Smylovsko – Pállfyovská kúria, nachádzajúca sa vedľa cesty do Limbachu.

Ak si ju chcete pozrieť naživo, poponáhľajte sa – onedlho bude zbúraná.

Ide o pôvodne goticko-renesančnú kúriu, pravdepodobne z 1. polovice 16. storočia. Vyznačuje sa mohutnými kamennými murivami so zachovanými ranorenesačnými oknami, aj klenbami.

Táto kúria je unikátna najmä tým, že v sebe kombinuje nielen šľachtické sídlo, ale aj hospodársku funkciu – priamo v kúrii bol totiž mlyn i pivovar.

Kúria bola neskôr viackrát zásadne prestavaná, najmä na konci 19. storočia. Najviac sa kúrie dotkla prestavba v druhej polovici minulého storočia, kedy budovu využívalo JRD.

Prvé písomné záznamy o kúrii pochádzajú už z roku 1522. Z historických dokumentov sa dochovali informácie o šľachtických rodoch, ktoré kúriu spravovali – napríklad rod Smyl (1522) alebo Pállfy (1846), podľa ktorých je kúrie najčastejšie označovaná ako „Smylovsko – Pállfyovská kúria“.

Zrejme jediná dochovaná dobová fotografia kúrie:

Foto: grinava.com

Kúria býva často označovaná ako „Grinfeld“ alebo „Grünfeld dvor“. Grinfeld je označenie lokality už z roku 1718. Na starých mapách nesie aj označenie ako Motsch majer alebo Mocs majer.

Dvor Grünfeld aj s mlynom, na starej mape z roku 1938

Dvor Grünfeld aj s mlynom, na starej mape z roku 1938

Kúria je v tvare „L“, hlavné krídlo má tri podlažia s rozsiahlymi klenutými pivničnými priestormi.

Bočné krídlo kúrie je dvojpodlažné. V tejto časti bol kedysi aj mlyn, tieklo tadiaľ aj koryto potoka (dnes už je koryto vyschnuté a niet po ňom žiadnej stopy). Z pôvodného mlynu sa nič nezachovalo, žiadne technologické zariadenia ani mlynský náhon.

V tomto  rozsiahlom centrálne umiestnenom priestore bola zrejme umiestnená hlavná časť technologického zariadenia mlyna, vrátane  hnacieho kolesa. Neskôr v tejto časti kedysi fungoval aj pivovar.

V 18. storočí bolo súčasťou kúrie aj 5 stajní (3 vlastnil pivovarník a 2 mlynár).

V prvej polovici 19. storočia bola kúria znovu prestavaná na obytnú – býval tu zástupca Pálffyovských panstiev.

Významnou časťou kúrie je suterén. Priečkami je delený na tri priestory, s valenými klenbami.

Obvodové múry sú spevnené vloženými drevenými trámami. Reprezentatívnu úroveň kúrie v jeho obytnej časti dokumentujú aj okná palácového typu.

Pred fasádou bočného krídla sa nachádza výrazný prvok kúrie – veža s tvarmi odvodenými od windsorkej novogotiky, ktorá bola pristavená na prelome 19. a 20. storočia.

V 50-tych rokoch sa kúria dostala do užívania jednotného roľníckeho družstva, ktoré v objekte vykonalo viacero nešťastných úprav. Vymenili napríklad stropy medzi prvým a druhým podlažím hlavného krídla. Jednotlivé časti majera boli využívané ako byty pre zamestnancov JRD.

V severnej časti, ktorá bola pôvodne obytná a reprezentatívna, umiestnilo JRD liaheň kačíc. Tým sa začala záverečná skaza kúrie, došlo k statickým narušeniam a následne k zániku časti strechy a krovu.

Ešte v roku 2004 fungovalo v kúrii 5 bytov.

Kúria dnes

Hlavný objekt je dnes v naozaj zúfalom stave. Prepadnutá strecha aj steny, vytrhané podlahy, niektoré miestnosti prerastené náletovými drevinami, rozbité omietky, vytrhané dvere. Objekt je zjavne využívaný bezdomovcami na prespávanie.

Vnútri i vonku kúrie je množstvo odpadkov.

Súčasťou objektu je aj niekoľko ďalších historických budov, ktoré boli tiež prestavané, zjavne na bývanie. Aj tieto objekty sú v zúfalom stave, poničené a plné odpadkov.

Zanedbaná je aj záhrada pred kaštieľom, teraz na jar je však plná rôznych kvetov a rozkvitnutých ovocných stromov.

Pamiatkový výskum

V roku 2006 prebehol v objekte kúrie pamiatkový výskum – tu je niekoľko postrehov k prestavbám kúrie:

Ako sme už spomínali, kúria bola postavená okolo roku 1522, v ranej renesancii. V tomto období požiar zničil horné podlažie.

V druhej etape v období renesancie v 17. storočí boli vytvorené valené a krížové klenby a dutina prieduchu kúrenárskeho telesa.

V tretej etape v období baroka v 18. storočí vzniklo v schodiskovom priestore veľké kúrenisko s komínovým telesom. Boli vytvorené nové priečky a nové miestnosti, z ktorých niektoré boli zaklenuté pruskými klenbami.

Počas štvrtej stavebnej etapy z obdobia klasicizmu – prvá polovica 19. storočia – boli prestavené okná na menšie a pribudli ďalšie nové priečky, ktorými boli vytvorené nové miestnosti. Vzniklo tiež nové schodisko. V tejto etape bola zbúraná severozápadná časť bočného krídla a spevnil sa štít. Hlavné krídlo prešlo veľkými úpravami, pravdepodobne kvôli požiaru.

V piatej stavebnej etape z konca 19. storočia a prvej tretiny 20. storočia boli vytvorené bytové jednotky v celom objekte novými priečkami. K bytom boli vybudované samostatné vstupy. Dostavaná bola aj veža k severovýchodnej fasáde bočného krídla v romantizujúcom štýle.

Šiesta stavebná etapa, datovaná po roku 1950 priniesla novodobé úpravy. Veľmi nešťastne zasiahli architektúru pôvodnej stavby. Boli necitlivo použité materiály ako betón, keramická dlažby, PVC, heraklitový obklad. Došlo k narušeniu uceleného architektonického výrazu stavby. Všetky úpravy v tejto etape boli nekoncepčné.

Aj keď je táto kúria zapísaná medzi pamätihodnosti mesta Pezinok, už onedlho bude zrejme minulosťou. Podľa informácie z mestského zastupiteľstva bude na objekt vydané búracie povolenie.

Majer získal mesto Pezinok do svojho majetku v roku 2003 a pár rokov neskôr, v roku 2008 ho odpredalo za 5.310 000 eur. Majiteľom sa stala súkromná spoločnosť, ktorá tu mala prevádzkovať gastronomicko-vinárske zariadenie spojené s ubytovaním a ďalšími službami.

Zmluvnou podmienkou predaja bola povinnosť pre nového majiteľa zachovať a zreštaurovať historický objekt starého majera.

Pôvodne tu teda malo byť zariadenie vrátane 40 dvojlôžkových izieb, vínna pivnica, vinárne, reštaurácia, bary, bowling, squash, spoločenské priestory, 79 malometrážnych bytov pre seniorov, lekár, rehabilitácie, bazén, wellnes. K dispozícii malo byť 76 parkovacích miest.

Dnes je objekt vo vlastníctve súkromných osôb.

Nakoniec pripájame ďalšie fotografie kúrie, priľahlých objektov a panskej záhrady.

Exteriér kúrie


Interiér kúrie

Panská záhrada

Hospodárske objekty patriace k majeru

Zdroje:

  • Grünfeld bol predaný. In: Pezinčan, 11/2008
  • V Grünfelde hotelové zariadenia. In: Pezinčan 12/2008
  • Rómov v Glejovke chcú byty odpredať. In: Pezinčan, 11/2004
  • Pamiatkový výskum kúrie v Grinave a jeho výsledky. In: Pezinčan, 01/2007
  • Pamiatkový výskum kúrie v Grinave a jeho výsledky. In: Pezinčan, 02/2007
  • Smylovsko – Pálffyovská kúria Grinfeld (Majer). Grinava.com