no comments

Socha „Túžba“ na ulici 1. mája

V parčíku na ulici 1. mája v Pezinku sa nachádza zaujímavá socha. Nie je pri nej uvedený autor ani názov a tak sme pátrali, čo za sochu to vlastne je.

Ide o sochu s názvom „Túžba“ od sochára Emila Venkova. Venkov bol pôvodom bulharský sochár, ktorý od roku 1990 žil a tvoril práve v Pezinku. Na Slovensko prišiel Emil Venkov prvýkrát v roku 1960 – študoval tu sochárstvo na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení.

Táto socha je jednou z jeho prvých plastík. Ide o torzo ľudskej figúry, odliate z hydronália (zliatina hliníku s horčíkom). Socha pochádza z roku 1968.

Emil Venkov zomrel v roku 2017 a okrem iného bol aj čestným občanom Pezinka. Medzi jeho ďalšie diela, ktoré môžeme vidieť v Pezinku, patrí reliéf Sv. Lukáša v kaplnke v Pinelovej nemocnici. V priestoroch tejto nemocnice sa nachádza aj ním vytvorený pamätník F. Pinela.

Emil Venkov (foto: emilvenkov.net)