no comments

Sušiareň Pálffyovskej papierne

Pri hlavnej ceste z Pezinka na pezinskú Babu nájdeme jednu zaujímavú budovu.

Ide o pozostatok štvrtej najstaršej papierne na území Slovenska. Papiereň postavili Pálffyovci v roku 1620. Dodávala papier pre knihy vydávané Trnavskou univerzitou v rokoch 1640-1693. Papiereň ukončila svoju činnosť okolo roku 1866.

Hlavný objekt papierne bol neskôr bol prestavený na mlyn na obilie – Fabiánov Mlyn. Ten okolo roku 1934 vyhorel do základov a na jeho mieste bol postavený nový mlyn, ktorý fungoval až do 50-tych rokov minulého storočia. V týchto rokoch bol mlyn znárodnený a mlynská výroba ukončená. Dnes je z mlynu súkromná rezidencia.

Z pôvodnej papierne sa zachovala budova sušiarne papiera, ktorá je od roku 1992 kultúrnou pamiatkou.

Budova má obdĺžnikový pôdorys a je murovaná, dvojpodlažná s podkrovím.

Aj napriek tomu, že ide o technickú pamiatku, je žiaľ v dezolátnom stave.

Sušiareň na historickej fotografii:

A súčasný stav sušiarne:

Pohľad na budovu sušiarne z prednej strany:

Bočný pohľad od Malackej cesty:

Detail aj so vstupnou bránou:

Vľavo súčasná podoba Fabiánovho mlynu, vpravo sušiareň:

Bočný pohľad na budovu z Malackej cesty:

Pohľad zo zadu:

V popredí vidno mlynský náhon susediaceho Fabiánovho mlynu:

Papiereň na starej mape z roku 1783:

A na neskoršej mape z roku 1889:

V tesnej blízkosti sa nachádza Fabiánov mlyn a budovy bývlaých antimónových baní. V blízkosti kedysi existovala najstaršia fabrika na kyselinu sírovú v Uhorsku.