no comments

Súsošie prešiarov v zámockom parku

V priestore pred pezinským zámkom sa nachádza obľúbená fontána so sochou prešiarov.

Súsošie sa pôvodne nachádzalo na Radničnom námestí. Z námestia bolo odstránené v polovici deväťdesiatych rokov a potom bolo umiestnené v depozitári.

Pôvodným autorom súsošia je pezinský keramik a pedagóg Július Polkoráb. V zámockom parku je však umiestnená jeho replika, ktorú zhotovili reštaurátori Štefan Gubáni a Andrej Krchňák. Na základe plastickej rekonštrukcie chýbajúcich častí sôch a reliéfov bola zhotovená sadrovo silikónová forma. Z nej bolo v umelom kameni vydusané celé súsošie a časti fontány, ktoré boli následne zlepené a nainštalované na pôvodnom mieste.

Fontána bola slávnostne odhalená počas vinobrania v roku 2008.

Pod súsoším je fontána, do ktorej steká voda z prešu.

Socha prešiarov na dobovej fotografii s pôvodným umiestnením na námestí v Pezinku: