no comments

Továreň na kyselinu sírovu – najstaršia v Uhorsku

Časť Pezinka za Pinelovou nemocnicou je naozaj bohatá na zaujímavé historické objekty (mlyny, papiereň, psychiatrická liečebňa, antimónové bane, horáreň, valchovňa). Možno ani neviete, že tu kedysi stála továreň na kyselinu sírovú.

Továreň na výrobu kyseliny sírovej bola postavená v roku 1850. Bola to prvá uhorská továreň, kde sa začala vyrábať olovotvorná kyselina sírová a prvýkrát bola na výrobu použitá surovina pyrit, ktorá sa ťažila v okolí Pezinka, v baniach nad továrňou.

Dobová grafika továrne:

Továreň bola známa po celom Rakúsko-Uhorsku a mal solídny odbyt. Pracovalo v nej okolo 50 robotníkov z Cajly a Pezinka.

Továreň ukončila svoju prevádzku v roku 1882, keď v dôsledku technologického pokroku klesla cena kyseliny sírovej na svetom trhu a fabriku sa už neoplatilo prevádzkovať.

Továreň stála pravdepodobne niekde v blízkosti Pállfyovskej papierne (neskôr Fabiánov mlyn), v miestach, kde neskôr vznikli administratívne budovy riaditeľstva antimónových baní a ktoré boli potom v prvej polovici minulého storočia prestavané na ženské oddelenie psychiatrickej nemocnice.

Továreň na kyselinu sírovú (nemecky Schwefelsäurefabrik) na starej mape z roku 1889:

Približné miesto, kde stála fabrika: