no comments

Záhadné kocky pri Panskom chodníku

Všimli ste si niekedy tieto betónové kocky na križovatke Panského chodníka a Krížnej ulice?

Ide o protitankové zátarasy, ktoré tvorí 12 železobetónových kociek. Tie boli súčasťou obranného opevnenia počas druhej svetovej vojny.

Ak prechádzate po Panskom chodníku autom, možno si protitankové zátarasy ani len nevšimnete, sú totiž obrastené náletovými drevinami. Ak idete pešo, mali by ste si ich všimnúť, na jednej z nich sa dokonca nachádza červená turistická značka.

Z protitankovej línie sa zachovalo len týchto 12 kociek. Podľa mapy z roku 1955 bola obranná línia omnoho dlhšia a tiahla sa od vinohradov naľavo od Panského chodníka až po Trniansky potok vytekajúci zo súčasnej Kučišdorfskej priehrady (vyznačená žltou farbou). Červeným krúžkom je označená poloha spomínaných betónových kociek:

Protitankové zátarasy sa nachádzali na mnohých miestach v Malých Karpatoch. Boli umiestňované na dôležitých prístupových cestách do hôr, do obcí, medzi obcami a na železničných tratiach. Bežne sa používali tzv. ježkovia, na cestách v hornatom a lesnom teréne boli umiestňované záseky z kamenia a dreva. Železobetónové kocky sa používali len výnimočne, na predĺženie ramena protitankovej priekopy alebo na jej zosilnenie v miestach dotyku s potokmi.

Protitankové zátarasy pri Panskom chodníku sú v tvare kociek s výškou približne 2 metre.

Počas druhej svetovej vojny zohrali zátarasy významnú úlohu, najmä pri obrane ústupovej cesty do Malaciek cez sedlo Baba. Opevnená línia bola porazená po oslobodení Pezinka 1. apríla v roku 1945 po dvoch dňoch bojov v oblasti Hrubej doliny nad Cajlou (dnešné Stupy).

Protiankové zábrany na Panskom chodníku boli v roku 2012 zaradené do zoznamu významných a chránených mestských pamiatok.