no comments

Židovská synagóga na Šancovej ulici

Krásnu stavbu židovskej synagógy komunisti nezbúrali len v Bratislave. Aj v Pezinku sme mali v centre mesta synagógu.

Synagógu postavila pezinská židovská komunita okolo roku 1868 na Šancovej ulici. Nachádzala sa mimo priestoru mestských hradieb.

Budova bola neologická, postavená v maurskobyzantskom štýle. Mala rozmery 25 x 14 metrov. Na fasáde boli dve vežičky a zdobila ju bohatá štuková výzdoba. Priestory synagógy boli obkolesené secesným plotom s peknou vstupnou bránou. V jej blízkosti bol tiež vybudovaný byt pre kantora, mikva (rituálne kúpele) a kóšer bitúnok.

Takto vyzerala synagóga okolo roku 1914:

Synagóga bola zatvorená v roku 1943 a dokumentácia a sakrálne predmety sa dostali na radnicu a odtiaľ po oslobodení do mestského múzea. Počas vojny slúžila synagóga ako sklad. V 50.-tych rokoch minulého storočia bola v zlom technickom stave a tak ju nakoniec okolo roku 1958 zbúrali.

Synagóga sa nachádzala na dnešnej Šancovej ulici, v mieste súčasnej budovy Slovenskej sporiteľne:

Na mieste židovskej synagógy dnes stojí budova banky

Na mieste židovskej synagógy dnes stojí budova banky

Vyznačená poloha židovskej synagógy na starej mape Pezinka:

Historická katastrálna mapa z roku 1985 (Ústredný archív GKÚ Bratislava, via Mestské múzeum v Pezinku).

Historická katastrálna mapa z roku 1895 (Ústredný archív GKÚ Bratislava, via Mestské múzeum Pezinok).

Na pamiatku zbúranej synagógy bola umiestnená pamätná tabuľa na budove sporiteľne:

Mimochodom, táto budova bola už druhou pezinskou židovskou synagógou. Prvá sa nachádzala na mieste bývalého kina Zora, ktoré už tiež neexistuje a na jeho mieste stojí bytový dom.

Dobová fotografia zachytávajúca priebeh búrania synagógy (cca 1958):

Pohľad na synagógu z Meisslovej ulice:

Židovská synagóga okolo roku 1957:

Pohľad na Pezinok – vľavo židovská synagóga:

Pohľad na Pezinok, vľavo židovská synagóga

Bránka židovskej synagógy, pohľad smerom k námestiu:

Bránka židovskej synagógy, pohľad smerom k námestiu:

Ďalšia dobová fotografia synagógy (rok neznámy):

Panoráma Pezinka, so židovskou synagógou napravo: