no comments

Židovský cintorín na Slnečnej ulici

Jednou z viacerých takpovediac ukrytých pezinských pamiatok je židovský cintorín na Slnečnej ulici. Nachádza sa totiž v záhradách súčasných rodinných domov a od cesty ho nie je takmer vidieť – o jeho existencii napovedá len malá tabuľka na stĺpe:

Cintorín vznikol v polovici 19. storočia po roku 1858. Pochovávalo sa na ňom až do konca druhej svetovej vojny.

Z cintorína sa zachovala len malá časť pomníkov a náhrobných kameňov, ktoré boli pôvodne zo sivého alebo bieleho mramoru. Nápisy sú väčšinou v hebrejskom jazyku, niektoré aj v nemeckom jazyku.

Pôvodne mal židovský cintorín rozlohu asi 1.500 metrov štvorcových a neskôr sa plocha rozšírila na dvojnásobok. Priestor predtým slúžil ako mestský pasienok a mesto ho dalo židovskej obci do užívania.

Najstarší náhrobok na cintoríne pochádza z roku 1862. Na cintoríne boli pochovaní významní predstavitelia pezinskej židovskej komunity, vrátane rabínov – napríklad ortodoxný rabín David Jisrael Schlesinger.

Na viacerých náhrobných kameňoch sa nachádzajú špeciálne symboly – žehnajúce ruky, kanvica na miske, vŕby či koruny. O symboloch sa dozviete viac z videa Pezinskej televízie na konci článku.

V roku 2012 bol židovský cintorín zaradený medzi významné pamätihodnosti mesta Pezinok.

Na Slnečnej ulici existoval aj jeden starší židovský cintorín (používaný od 18. do 19. storočia), rovnako aj ďalší židovský cintorín na mieste bývalého kina Zora v blízkosti prvej pezinskej synagógy z prvej polovice 17. storočia.

Pozrite si video o židovskom cintoríne z TV PEZINOK: